"Temel Ekonomi" kitabı, ekonomi kitabı, iktisat kitabı, ekonomi kitap, iktisat kitap

Temel Ekonomi (Basından Örneklerle) ders kitabı Prof. Dr. Tümay Ertek'in Mikroekonomiye Giriş ve Mikroekonomiye Giriş kitaplarının birleştirilip kısaltılmış ve üzerinde bazı değişiklikler yapılmış hali olup, fakültelerde, yüksek okullarda ve meslek yüksek okullarında okutulan giriş düzeyindeki ekonomi derslerinde temel veya yardımcı ders kitabı olarak okutulabilir.

Kitabı derslerinde okutacak öğretim üyelerine, kitabın destekleyicisi niteliğindeki PowerPoint sunumlarının tamamı da sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için Öğretim Üyelerine Özel bölümüne bakınız.
 
Kitap, aşağıda özetleyebileceğimiz temel özelliklere sahiptir: 
  • Konuların seçiminde, konulara verilen ağırlıklarda ve konuların işlenişinde, Türkiye’nin güncel ekonomik sorunları göz önünde bulundurulmuştur.
  • Kitap basit bir dille yazılmış olup, anlatımın ve ifadelerin çok net olması için çaba gösterilmiştir.
  • Kitapta, konular sistematik bir şekilde ele alınıp işlenmiş, konuların organik bütünlüğüne dikkat edilmiştir.
  • Kitapta, varsayımsal örneklerin yanı sıra gerçek hayattan çok sayıda örneğe de yer verilmiştir.
  • Bu kitapta, ekonomi ile ilgili gazete haberleri, köşe yazıları ve karikatürler yer almaktadır. Bunlar hem ekonomi teorisinin, hem de Türkiye’nin ekonomik sorunlarının daha iyi anlaşılıp irdelenmesine katkıda bulunacaktır. Mikroekonomiye Giriş ve Makroekonomiye Giriş kitaplarımızda olduğu gibi bu kitabımızda da basından örnekler kitabın en önemli özelliğidir.
  • Dizinde terimlerin yanlarında parantez içinde İngilizceleri de verilmiştir. Ayrıca giriş düzeyinde ekonomi kitapları yazan, yazmayı planlayan ve giriş düzeyinde ekonomi dersi öğreten meslektaşlarımız içinde kitabın sonlarında “Marjinal değerlerin tablolarda doğru gösterilmesi” başlıklı bir matematiksel ek bulunmaktadır.