"Temel Ekonomi" kitabı, ekonomi kitabı, iktisat kitabı, ekonomi kitap, iktisat kitap

Temel Ekonomi için Alıştırmalar kitabı, Prof. Dr. Tümay Ertek'in Temel Ekonomi kitabının destekleyicisi olarak yayınlanmıştır.

Kitapta her bölümde Anahtar Terimler ve Boşlukları Doldurunuz türünde sorular, Çoktan Seçmeli Sorular ve Problem Tipi Sorular bulunmaktadır. Ayrıca, her bölümün sonunda soruların cevapları (problem tipi sorularda çözümleri de) verilmektedir.

Bu alıştırmalar kitabı her ne kadar Temel Ekonomi kitabını okuyacak öğrenciler için hazırlanmışsa da, yine Prof. Dr. Tümay Ertek'in Mikroekonomiye Giriş ve Makroekonomiye Giriş kitaplarını ve/veya başka ekonomi kitaplarını ders kitabı olarak okuyan öğrenciler de bu kitaptan yararlanabilir.