Analyzing a Decade of Wind Turbine Accident News with Topic Modeling

Rüzgar enerjisinin önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak önemine ve büyümesine rağmen, rüzgar türbinlerinin kaza ve arıza şeklindeki riskleri üzerine yapılan araştırmalar sınırlı ilgi görmüştür. Bu bağlamda veri analitiğini metodolojik olarak uygulayan araştırmalar azdır. Burada sunulan araştırma, seçilmiş 721 rüzgar türbini kazası ve arıza haberinden oluşan bir metin külliyatının oluşturulması üzerine, tablo analizi, görselleştirme, metin madenciliği ve makine öğrenimini birleştiren özel olarak geliştirilmiş bir veri analitiği çerçevesi geliştirir ve uygular. Rüzgar türbini kazası haberlerinde yinelenen temaları belirlemek ve sınıflandırmak için ilk kez konu modelleme uygulandı ve ölüm ve yaralanma ile ilişkili bağlamsal terimleri belirlemek için çağrışım madenciliği uygulandı. Tablosal ve görsel analizler, kazaları konumla (açık denizde ve karada), rüzgar türbini yaşam döngüsü aşamalarıyla (nakliye, inşaat, işletme ve bakım) ve ölüm ve yaralanma vakalarıyla ilişkilendirir. İçgörülerden biri olarak, operasyon ve nakliye sırasında daha fazla olayın meydana geldiği tespit edildi. Konu modelleme sayesinde ölüm ve yaralanmalarla en çok ilişkilendirilen konular ortaya çıkarıldı. Sonuçlar rüzgar türbini üreticilerine, hizmet sağlayıcılara, enerji şirketlerine, sigorta şirketlerine, devlet kurumlarına, kar amacı gütmeyen kuruluşlara, araştırmacılara ve rüzgar enerjisi sektöründeki diğer paydaşlara fayda sağlayabilir.

Lütfen bu yazıdan şu şekilde alıntı yapın  (indirmek için tıklayın) :

Ertek G, Kailas L. On Yıllık Rüzgar Türbini Kaza Haberlerini Konu Modellemeyle Analiz Etmek. Sürdürülebilirlik . 2021; 13(22):12757. https://doi.org/10.3390/ su132212757
Tagged :