Kitapları

Prof. Tümay Ertek

İktisada Giriş / Meslek Yüksekokulları İçin Ders Kitabı

İktisada Giriş / Meslek Yüksekokulları İçin Ders Kitabı

Makro İktisat / Ders Kitabı

Makro İktisat / Ders Kitabı

Mikroekonomiye Giriş (Basından Örneklerle)

Mikroekonomiye Giriş (Basından Örneklerle)

Makro Ekonomiye Giriş

Makro Ekonomiye Giriş

Mikroekonomi Teorisi için Alıştırmalar

Mikroekonomi Teorisi için Alıştırmalar

Mikroekonomi Teorisi

Mikroekonomi Teorisi

Temel Ekonomi İçin Alıştırmalar

Temel Ekonomi İçin Alıştırmalar

Temel Ekonomi (Basından Örneklerle)

Temel Ekonomi (Basından Örneklerle)