Sıfır Maliyetli Motivasyon Yöntemleri – Sorumluluk ve Yetki Vermek
Uncategorized
153 views
Uncategorized
153 views

Sıfır Maliyetli Motivasyon Yöntemleri – Sorumluluk ve Yetki Vermek

admin - July 25, 2014

1.    Birkaç ödül arasından öğrenciye seçme hakkı vermek 2.    Öğrenci takımları/kulüpleri/araştırma grupları için logo tasarlamak/ tasarlatmak/ tasarlayabilmelerine imkan vermek 3.    Gerçekçi ve ulaşabilecek hedeflerle yön göstermek ve…

Sıfır Maliyetli Motivasyon Yöntemleri – Prestij  ve Kariyer Gelişimi
Uncategorized
133 views
Uncategorized
133 views

Sıfır Maliyetli Motivasyon Yöntemleri – Prestij ve Kariyer Gelişimi

admin - July 25, 2014

1.    Bir çalışmayı (örneğin bir kitap ya da makale) ya da nihai ürünü (örneğin geliştirilen bir yöntem, bir algoritma, bir tasarım) öğrenciye ithaf etmek, bir bildiri ya…

Sıfır Maliyetli Motivasyon Yöntemleri – Takdir Etmek  ve Değer Vermek
Uncategorized
170 views
Uncategorized
170 views

Sıfır Maliyetli Motivasyon Yöntemleri – Takdir Etmek ve Değer Vermek

admin - July 25, 2014

1.    "Çok güzel bir iş başardın!" notu göndermek 2.    Yaptığı çalışmaların üzerine "Çok İyi" ya da "Süper!" gibi motive edici sözler yazmak 3.    Teşekkür etmek için öğrenciyi…

Sıfır Maliyetli Motivasyon Yöntemleri – Çalışma Ortamı  ve Sosyal Ortam
Uncategorized
127 views
Uncategorized
127 views

Sıfır Maliyetli Motivasyon Yöntemleri – Çalışma Ortamı ve Sosyal Ortam

admin - July 25, 2014

1.    Öğrenciye yakınlık hissetireceği bir şekilnde hitap etmek 2.    Öğrenciyi ismiyle beraber selamlamak (Örneğin "Selam" yerine "Selam Ahmet" demek) 3.    Öğrencinin ya da öğrencinin parçası olduğu bir…

Sıfır Maliyetli Motivasyon Yöntemleri – Ödüllendirmek
Uncategorized
131 views
Uncategorized
131 views

Sıfır Maliyetli Motivasyon Yöntemleri – Ödüllendirmek

admin - July 25, 2014

1.    Yüksek lisans öğrencisi asistanların başarılı lisans öğrencilerine ödül vereceği bir sistem oluşturmak 2.    Ödülleri yıllık olarak bir törenle ve önemli kişiler karşısında takdim etmek 3.    Fakülte…

Motivasyon ile İlgili Kaynaklar ve Kitaplar
Uncategorized
227 views
Uncategorized
227 views

Motivasyon ile İlgili Kaynaklar ve Kitaplar

admin - July 25, 2014

Motivasyonun teorisi ile ilgilenenler için konuyla ilgili temel kavramları toplu olarak sunan Wikipedia’daki zihin haritası (mind map)[1] güzel bir başlangıç olabilir. Yine motivasyon konusunda Türkçe yayınlanan aşağıdaki…

Motivasyon Teorisi
Uncategorized
150 views
Uncategorized
150 views

Motivasyon Teorisi

admin - July 25, 2014

Motivasyon konusunda psikolojide ve yönetim biliminde iki temel teori sıklıkla anılır. Bunlardan ilki Abraham Harold Maslow’un[1] ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisidir ve insan ihtiyaçlarının fiziksel ihtiyaçlardan öz-güncellemeye (self-actualization) uzanan…