Kimya Sanayinde Su Tasarrufu Için Karar Destek Sistemi

Bu bildiride, Türkiye’nin sanayileşmiş bölgelerinden Gebze’de bulunan bir temizlik kimyasalları fabrikası için geliştirdiğimiz ve 7 ay boyunca kullanılarak test edilen bir Karar Destek Sistemi (KDS) tanıtılacak ve yapılan çalışma özetlenecektir. Üretim planlamadan sorumlu fabrika çalışanları bu yeni sistemi uygulamaya aldıktan sonra firma haftada 1 tona yaklaşan su tasarrufu sağlamıştır. Su tasarrufunun yanısıra maliyet, enerji ve işgücü kazançları da gözlemlenmiştir. Temizlik kimyasallarının üretiminin planlamasında faydası ve kullanılabilirliği kanıtlanan bu sistem, ürünlerarası geçişin ürün karakteristiklerine göre yıkama gerektirdiği boya, tekstil, gıda ve diğer kimya sanayilerinde de kullanılabilme potansiyeline sahiptir.

Ertek, G., Akçay, A.E. (2010) “Kimya Sanayinde Su Tasarrufu İçin Karar Destek Sistemi.” İ.T.Ü. 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 16-18 Haziran 2010, Istanbul, Türkiye

Note: This is the final draft version of this paper. Please cite this paper (or this final draft) as above.

Download

Kimya Sanayinde Su Tasarrufu İçin Karar Destek Sistemi

Dr. Gurdal Ertek’in onerdigi kitaplar:

Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition) 3rd Edition

Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)

Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications 1st Edition

Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications 1st Edition