Bireyler kendilerine özgü bir hayat tarzı yaratırlar…

Bireyler kendilerine özgü bir hayat tarzı yaratırlar; bunlardan dolayı kendi kişiliklerinden  ve davranışlarından sorumludurlar. Onlar sadece tepki veren edilgen kişiler değil, yaratıcı birer oyuncudur.
Bireyler kendilerine özgü bir hayat tarzı yaratırlar;
bunlardan dolayı kendi kişiliklerinden
ve davranışlarından sorumludurlar.
Onlar sadece tepki veren edilgen kişiler değil,
yaratıcı birer oyuncudur.